กยศ.คดี/ไกล่เกลี่ย

📣กยศ. ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ 📣 จนถึง 31 ธันวาคม 2565 ✅ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน และไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหน...

7 likes1 commentLINE VOOM