911iTwist

911iTwist

@911itwistFriends 2,554

Timeline

#ตรุษจีน ปีนี้ ขอให้เป็นปีทองสำหรับทุกท่านนะคะ 🎇🎇🌅🌅🌅✨✨✨✨ทีมงานไอทวิสท
See More

History

Location

Address
1053 ซอยปรีดีพนมยงค์45 ถนนสุขุมวิท71 คลองตันเหนือ … See More

Business Information

Hours 8:00-18:00
URL http://www.911itwist.com
Phone 027130991

Account Intro

เราเชื่อใน SMS ว่าเป็นสื่อที่มี "ประสิทธิภาพ"
ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารถึงลูกค้าจำนวนมากๆในครั้งเดียว
ด้วยระบบส่ง SMS ผ่านเว็บ ทำให้การทำงานคล่องตัว
สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเงิน และเวลาในการแจ้งเรื่องสำคัญ
ข้อความสำคัญ ส่งด้วย iTWiST
Top