Rabbit Cash

ตอบข้อสงสัยกับมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 1. ทำไมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง ไม่รวมหนี้บัตรเครดิต❓ 💡 เพราะหนี้บัตรเครดิต มีอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการผ่อนชำระท...

0 likes0 commentsLINE VOOM