Point Avenue

มาเสริมสร้างทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-คิดวิเคราะห์🎧🗣📖✍🏼💭 กับ SPRING TERM 2023 เปิดรับสมัครแล้วกับคอร์สทีหลากหลายพร้อมจะพัฒนาทักษะในแต่ละด้านให้กับน้อง ๆ กับรูปแบบการสอน Inquiry-Based Learning ...

0 likes0 commentsLINE VOOM