Bangkok Hospital CR

โครงการ "ครรภ์คุณภาพ" สายใยรักสู่ลูกน้อย👼 ครั้งที่ 1/2564 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังบรรยายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพและฝึกปฎิบัติตริง ใน 8 หัวข้อสำคัญ อาทิเช่น ▫️อาการนำส...

0 likes0 commentsLINE VOOM