Bangkok Hospital CR

🔍👩‍⚕️ตรวจหาความเสี่ยง #มะเร็งระบบทางเดินอาหาร ✅รวมค่าห้องส่องกล้อง ✅รวมค่าห้องพักฟื้นหลังส่องกล้อง ✅รวมค่าเครื่องมือ, เวชภัณฑ์ และยาที่เกี่ยวข้องกับหัตถการ ✅รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจก่อนทำหัตถการ เช...

0 likes0 commentsLINE VOOM