“บริษัท อินโน ฮับ จำกัด” ดำเนินการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ และนวัตกรรมใหม่ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อต่อยอดธุรกิจ Contact Center ในส่วนของ Non-voice เช่น Social Monitoring, Chatbot