Ms.Organics

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ วันวิสาขบูชา วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

1 like0 commentsLINE VOOM