GUCCI

ที่ Gucci เรารวมกันเป็นหนึ่ง ในการให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศนับตั้งแต่ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเราได้สร้างสรรค์แคมเปญระดับโลกอย่าง #GucciChime เข้าสู่ปีที่ 10 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเ...

26 likes0 commentsLINE VOOM