Greenpeace Thailand

#ถุงรีฟีล ไม่เท่ากับ #Refill เพราะถ้าหากคิดดูดีๆแล้ว หลักการรีฟีลมันคือการเติมโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ที่ไม่ต้องมีบรรจุภัณฑ์อื่นๆมาเกี่ยวข้องให้กลายเป็นขยะ นึกภาพตามง่ายๆ ถ้าเราซื้อผลิตภัณฑ์แบ...

1 like0 commentsLINE VOOM