BPKS_Hospital

ความหนาแน่นของกระดูกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็ก สู่วัยรุ่น และถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่กระดูกจะดูกซึมสารอาหารและแร่ธาตุได้อย่างดีทำให้มีความแข็งแรง แต่เมื่อถึงอายุ 20 ปีปลายๆ ความหนาแน่นและความแ...

1 like0 commentsLINE VOOM