BPKS_Hospital

การฟังเป็นสิ่งสำคัญของการสื่อสาร เพราะฉะนั้น หู ที่ทำหน้าที่ให้เราได้ยินเสียงฟังต่างๆ ควรได้รับการดูแลและหมั่นตรวจว่า หู ยังได้ยินอย่างปกติอยู่หรือไม่ ซึ่งการสูญเสียการได้ยินนั้น สามารถเกิดได้ทุกช่...

1 like0 commentsLINE VOOM