BPKS_Hospital

ปัจจุบันพบว่าคนที่มีปัญหาภาวะตาแห้งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการใช้สายตามากเกินไปจนเกิดภาวะตาแห้ง เช่น การจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน น้ำตาเทียม จ...

1 like0 commentsLINE VOOM