BPKS_Hospital

🍫ในประเทศไทยพบผู้ป่วนเบาหวานในผู้ใหญ่ 4.8 ล้านคน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคเบาหวานและยังไม่ได้รับการวินิจฉัย สิ่งสำคัญของเบาหวาน เมื่อเรารู้เร็ว รักษาทัน เพื่อควบคุมภาวะระดับน...

1 like0 commentsLINE VOOM