MomGuard_TH

🤱🍩การป้องกันโรคเบาหวาน สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นอีกหนึ่งโรคที่ต้องเฝ้าระวัง คุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ระดับฮอร์โมนในร่างกายของจะต่อต้านการทำงานของอินซูลิน ซึ่งที่มีหน้าท...

0 likes0 commentsLINE VOOM