สถานพยาบาล มก.

Friends 1,276

www.inf.ku.ac.th

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

***ขยายเวลาทำการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่***
ในวันจันทร์-ศุกร์ 16:30-20:00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 8:30-12:00, 13:00-16:00 น.

สถานพยาบาล มก. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มละ 450 บาท (รวมค่าวัคซีนและค่าบริการฉีดยาแล้ว เบิกราชการไม่ได้)

สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
ช่วงเช้า รับบัตรคิว เวลา 8.30-11.30 น. เริ่มบริการ เวลา 9.00 น.-12.00 น.
ช่วงบ่าย รับบัตรคิว เวลา 12.45-15.30 น. เริ่มบริการ เวลา 13.00 น.-16.00 น.
และขยายเวลาทำการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในวันจันทร์-ศุกร์ 16:30-20:00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 8:30-12:00, 13:00-16:00 น.

Health & safety

  • Sanitized surfaces
  • Regular ventilation
  • Sanitized seats
  • Hand sanitizer dispensers

คลินิกพิเศษนอกเวลาSee more

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) วัน-เวลา ออกตรวจ (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ) อังคาร 17.00-20.00 น.

คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine ) อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ( Cardiology ) สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine ) วัน-เวลา ออกตรวจ (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ) พุธ 16.30-20.00 น.

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine ) สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) วัน-เวลา ออกตรวจ (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ) พฤหัสบดี 16.30-20.00 น.

คลินิกอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (Endocrinology and Metabolism) สาขา อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) วัน-เวลา ออกตรวจ (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ) อังคาร 17.30-20.00 น.

Mixed media feedSee more

Social media

Follow us on social media

Country or region: Thailand