84 CARCENTER

84 CARCENTER

@84carcenterFriends 4,748

Location

Address
125 หมู่ที่ 7 ถนน กาญจนาภิเษก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งช… See More

Business Information

Account Intro

84 คาร์เซ็นเตอร์ เปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปีมาแล้ว ยังคงดำเนินธุรกิจรถมือสองครบวงจร โดยเน้นความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจรถมือสอง ตลอดจนลูกค้าเก่าที่ให้ความไว้วางใจช่วยกันบอกต่อ จนมีลูกค้าใหม่มา…See More
Top