Big C Plaza

โอกาสดีมาแล้วว🤩 บิ๊กซี ขอเชิญชวน Organizer และผู้สนใจ ร่วมประมูลพื้นที่จัดกิจกรรมที่บิ๊กซีทั่วประเทศ ประจำปี 2566 . รอบการประมูลพื้นที่ Organizer เดือนกุมภาพันธ์ 66 ถึงเดือนกรกฎาคม 66 (ระยะเวลา 6 เ...

2 likes0 commentsLINE VOOM