This is DUSIT

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ขยายเวลาการรับสมัครปีการศึกษา 2563 จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 พิเศษ นักศึกษาที่สมัครเรียนชั้น ปวช.1 สมัครก่อน 30 มิถุนายน 2563 ได้รับทุนการศึกษาฟรีค่าธรรมเนียมการเร...

2 likes0 commentsLINE VOOM