ร้านคุณบอล

Friends 16,178

เพจถูกแฮก ติดต่อด่วน

เรารับทำอะไรบ้างSee more

งานที่เรารับทำมีดังนี้ 1. เพจถูกแฮก เรารับทำทุกกรณี ใช้เวลาประมาณ 1 วันได้เพจคืน ระยะเวลาถูกแฮกไม่เกิน 30 วัน สามารถนำเพจกลับคืนมาได้ ค่าบริการเป็นแบบเหมาต่องานซึ่งรวมถึงการตั้งค่าความปลอดภัยทั้งหมด 2. เพจถูกปิดการมองเห็น เราสามารถแก้ไขให้คุณได้ ใช้เวลา 7 วัน ในการกลับมาปกติ ค่าใช้จ่ายเป็นแบบเหมาจ่าย 7 วัน 3. เพจถูกปิด กรณีนี้ต้องดูก่อนว่าเคยยื่นอุทรไปหรือยัง เพจทำผิดจริงหรือไม่ ถ้าเพจไม่ได้ทำผิด เราสามารถยื่นขอคืนได้ครับ ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 วัน 4. ยืนยันเพจ กรณีนี้ต้องดูเนื้อหาและชื่อของเพจเหมาะสมหรือไม่ ถ้าสามารถยื่นได้ เราก็รับงาน ค่าบริการเป็นแบต่องาน ถ้ายื่นไม่ผ่านไม่คิดค่าบริการ 5. เฟสถูกแฮก กรณีนี้เรารับงานที่คิดว่าเราจะทำได้และมีข้อมูลรวมถึงหลักฐานที่ต้องใช้ครบ เราทำได้กรณีนี้เราคิดค่าบริการเป็นงานรวมถึงการตั้งค่าให้ปลอดภัยด้วย 6. เฟสปิดการมองเห็น เช่นโพสไปแล้วไม่มีคนเห็น กรณนี้เราคิดเป็นเหมาจ่าย ราย 7 วัน 7. เฟสไม่สามารถไลสดได้ กรณีนี้คิดค่าบริการตามความเหมาะสม (ไม่แพง) 8. เฟสถูกบล๊อค กรณีนี้เราอาจจะให้แค่คำแนะนำ หรือถ้าจะรับงานก็ต้องเช็คก่อน คิดค่าบริการเป็นงานๆ 9. ปัญหาอื่นๆ เราก็รับแก้ คิดค่าบริการตามงานที่เราทำ หากมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามได้นะครับ

Country or region: Unspecified