NexDigital

เชิญร่วมฟัง หัวข้อ การวางแผนเพื่อปรับตัวเมื่อวิกฤตผ่านไป 🔔 การวางแผนองค์กรเพื่อปรับธุรกิจสู่ยุคการตลาด NEW NORMAL 🔔 การเปลี่ยนแปลงธุรกิจและพัฒนาองค์กรหลังเกิดวิกฤต 🔔 พัฒนาธุรกิจด้วย OKRs 🔔 การวา...

0 likes0 commentsLINE VOOM