NexDigital

ขอขอบพระคุณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้โอกาส อ.จ๊อบ - ภูวเรศน์ ทรายสมุทร CEO NEX Digital Marketing เป็นวิทยากรสัมน...

0 likes0 commentsLINE VOOM