NexDigital

โลกเปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยนตามโลก . ถือเป็นประวัติศาสตร์โรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 100 ปี ทำให้เกิด Digital Disruption เป็นการเปลี่ยนแปลง การชีวิตประจำวันของผู้คนไปตลอดกาล . เราควรจะปรับธุรกิจอ...

1 like1 commentLINE VOOM