NexDigital

📣 วิกฤต Covid-19 ทำให้ Facebook Ads สำคัญอย่างไร‼️ เมื่อรัฐบาลออกนโยบาย Social Distancing ส่งผลให้ผู้คนกักตัวอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาด Covid-19 ส่งผลให้ในช่วงที่อยู่บ้านจึงไม่ได้ทำงาน ทำให้กลุ...

0 likes0 commentsLINE VOOM