@อบต.ดงพระราม

✍️ ถ้า ไม่ เสีย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 📌มีโทษอย่างไร 🖍️การที่เราไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือเสียล่าช้าจะมีโทษตามกฎหมาย ดังนี้ 🌟กรณีค้างชำระภาษี เราอาจถูกสำนักงานที่ดินระงับการจดทะเบี...

1 like0 commentsLINE VOOM