Medpark Hospital

เชื่อว่ามีหลายคนแพ้อาหาร 🍣🍤🫘🥜🥠 แต่ยังไม่ทราบหรือไม่รู้ตัว จนกระทั่งเผลอกินอาหารประเภทนั้น ๆ เข้าไปแล้วเกิดอาการแพ้ บางคนมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่บางคนก็แพ้รุนแรงถึงขั้นเสี่ยงต่อชีวิต 😔 การทำ...

0 likes0 commentsLINE VOOM