Medpark Hospital

อาการตาแห้ง 👁 เกิดจากการที่ดวงตาผลิตน้ำตาหรือสารหล่อลื่นดวงตาไม่มากพอที่จะคงความชุ่มชื้นของดวงตา 🥹 สาเหตุที่ดวงตาผลิตน้ำตาลดลงนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งอาจทำให้ผิวของดวงตาเสียหายหรือติดเชื้อได...

1 like0 commentsLINE VOOM