cleanplus

บริษัท คลีนพลัส (ประเทศไทย) จำกัด มีความภูมิใจ ที่ให้บริการการทำความสะอาดได้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้จำหน่ายปลีก ในลักษณะมีสาขาจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้การบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวม...

0 likes0 commentsLINE VOOM