THE STATES TIMES

'ลุงป้อม' ลงพื้นที่ติดตามโครงการแหล่งน้ำ สร้าง ขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง เผย ได้ผลดี ชาวบ้านพอใจ มีน้ำใช้เพียงพอ แก้ปัญหาน้ำสำเร็จ ตอบโจทย์คนอีสาน . ขิงได้!! แลนด์สไลด์ของจริง 'ว่าที่น...

1 like0 commentsLINE VOOM