Thaiaroi.Office

สันใน T𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐥𝐨𝐢𝐧 𝐆𝐫𝐚𝐬𝐬𝐟𝐞𝐝 🥩🌱 ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อสัมผัสที่มี "ความนุ่มที่สุด" 🥓เนื้อไม่เหนียว และมีไขมันไขมันแทรกอยู่ในเนื้อน้อย สัมผัสที่มีความนุ่มของเนื้อ และมีมันน้อย จึงเป็น...

1 like0 commentsLINE VOOM