Rachatagaya Clinic

🔴ปัญหานิ้วล็อค ที่กวนใจคุณ!!! อาการนิ้วล็อคแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้🔻 1. ปวดโคนนิ้วมือ แต่ยังเคลื่อนไหวได้ไม่สะดุด 2. มีการสะดุดเวบา ขยับเคบื่อนไหว งอหรือเหยียดนิ้ว 3. งอนิ้วแล้วไม่สามารถเหยียดได้ (ล...

0 likes0 commentsLINE VOOM