Greencare

ออแกนิค ค็อตต้อน คือฝ้ายธรรมชาติที่ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม กระบวนการการผลิตของ ออแกนิค ค็อตต้อน จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแล จนถึงการเก็บเกี่ยวจะไม่ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่...

0 likes0 commentsLINE VOOM