สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

📌ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติในหลายด้าน ทั้งในประเด็น การผลิตวัคซีน การจำหน่ายวัคซีน การวิจัยวัคซีน การนำเข้า การบริหารจัดการวัคซีน การอนุม...

0 likes0 commentsLINE VOOM