สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

📌สถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน การฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนที่มียังจำเป็นหรือไม่ หรือควรรอวัคซีนรุ่นใหม่? การระบาดของโควิด 19 เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานเกือบ 3 ปี โดยไม่มีท่าทีที่จะยุติลงได้โดยง่าย อย่างไรก...

0 likes0 commentsLINE VOOM