TBAC

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 คุณกิตติยา โตธนะเกษม ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "August Series 2003" ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทั...

0 likes0 commentsLINE VOOM