TBAC

นอกจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นของไทยในปี 2566 แล้ว การระบาดของ "แอปฯ กู้เงินเถื่อน" ก็ยังซ้ำเติมคนไทยเข้าไปอีก จะดีกว่าไหม? หากเราจะรู้เท่าทันการทำงานของมิจฉาชีพเหล่านี้ ก่อนที่ภัยจะมาถึงตัว อ...

1 like0 commentsLINE VOOM