AROKAYAWellnessSala

รู้หรือไม่ ? ศาสตร์การแพทย์แผนไทยก็สามารถรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมได้ . Office Syndrome จัดเป็นโรคลมชนิดหนึ่ง สามารถเทียบได้กับ กลุ่มโรคลมปลายปัตคาด ซึ่งเกิดจากการแข็งตัวของเลือด เนื่องจากความเครียด ก...

0 likes0 commentsLINE VOOM