ไทเกอร์โดรน

วันพฤหัสที่ 2 มิถุนายน 2565 ทีมจาก HG Robotics ได้เป็นผู้ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ สาธิตการติดตั้งและวิธีการบินโดรน TIGER DRONE ในหัวข้อเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการโดรนเพื่อการเกษตร” ในโครงการผลิตบัณฑิตพัน...

0 likes0 commentsLINE VOOM