ไทเกอร์โดรน

📣 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเกษตรไทยที่อยู่จังหวัดนครราชสีมา และบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริม เชื่อมโยงภาคเกษตรฐานราก เพื่อยกระดับเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม 🥔🌽🍠 สามารถมารับชมสินค้าและบริการจาก...

0 likes0 commentsLINE VOOM