ไทเกอร์โดรน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ทีมนักบินโดรน TIGER DRONE จาก HG Robotics ได้เป็นผู้ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การอบรมเชิงปฏิบัติการโดรนเพื่อการเกษตร ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขั...

0 likes0 commentsLINE VOOM