goodwill

ตู้ความร้อนรักษาคุณภาพอาหาร ที่แบรนด์ดังๆ เลือกใช้ Heated Holding Cabinet จากแบรนด์ Henny Penny (U.S.A.) 🇺🇸 🍗ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาระบบร้านอาหารของคุณ -ร้านค้าสามารถทำอาหารรอช่วงขายดีได้เลย...

1 like0 commentsLINE VOOM