รพ.พิษณุเวช พิจิตร

🚑 คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับเป็นเเนวทางรับวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3 และ 4) . อ้างอิงจากข้อมูล: กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลการศึกษาวิจัยในอนาคต #...

2 likes0 commentsLINE VOOM