รพ.พิษณุเวช พิจิตร

"เราจะผ่านไปด้วยกัน" ในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 นี้ รพ.พิษณุเวช พิจิตร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของคนไทย โดยมีส่วนช่วยทำให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนทางเลือกโควิด-19 อีกช่องทางหนึ่ง สรุปการ...

0 likes0 commentsLINE VOOM