Viset Corp

Gen Z หรือคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1996 – 2010 คิดเป็นจำนวนเกือบ 1 ใน 3 (32%) ของประชากรโลก และ 1 ใน 5 (19%) ของประชากรไทยทั้งหมด โดยกำลังเข้ามามีบทบาทในตลาดมากขึ้น จากการก้าวเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มต...

0 likes0 commentsLINE VOOM