Viset Corp

Free Rider Marketing รูปแบบการตลาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก . ปัจจุบัน การทำการตลาดแบบ Free Rider กลายเป็นสิ่งที่หลายแบรนด์ให้ความสนใจ โดยเป็นการนำสิ่งที่เป็นกระแสอยู่ในช่วงเวลานั้นมาผสมผสานเพื่...

0 likes0 commentsLINE VOOM