Thinkkub Academy

หมากล้อมกับหมากรุกแตกต่างกันอย่างไร ? . หมากล้อม กับหมากรุก นั้นเป็นเกมกระดานการวางแผนเหมือนกัน แต่ก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดซะทีเดียว ทั้งสองเกมคุ้มค่าเป็นอย่างมากที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจ อีกเรื่อง...

1 like0 commentsLINE VOOM