KX SMART Play

#InventionAtHome #ประดิษฐ์ของเล่นง่ายๆได้ด้วยตัวเอง 🏠 𝗜𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘁 𝗛𝗼𝗺𝗲 : 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 𝗼𝗳 𝗠𝗼𝘁𝗼𝗿 ต่อยอดความเป็นนักประดิษฐ์ เสริมสร้างจินตนาการ เข้าใจหลักการมอเตอร์ พร้อมประย...

0 likes0 commentsLINE VOOM