@ess.empire

รวมภาพบรรยากาศภายในงาน Smart SME Expo 2022 ในวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ภายในงานมีผู้สนใจบูธรถตู้ลากกันอย่างเป็นจำนวนมาก สำหรับงานนี้เป็นงานแนะแนวผู้ที่สนใจธุรกิจใหม่ๆ ธุรกิจที่สอง ต้องไม่พลาดงานน...

0 likes0 commentsLINE VOOM