intbizth

#ทำไมต้องขึ้นทะเบียน อย. ⁉️ 📍 ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 📍 ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 📍 สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา สถานที่และหน่วยงานที่ทำการผลิตหรือเลขจดแจ้งได้ 📍 ได้รับสิท...

1 like0 commentsLINE VOOM