โรงพยาบาลแพร่

12 กันยายน 2565 ย้ายศูนย์ฉีดวัคซีน จากสนามกีฬา อบจ. มาที่ รพ.แพร่ อาคารปฐมภูมิ

4 likes0 commentsLINE VOOM